Известување до јавноста

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

Драги посетители,
Со цел да обезбедиме безбедна средина за вработените како и за вас посетителите безбедена посета во одреден период можно е влезот во трговскиот центар да биде ограничен/затворен и регулиран со физичко обезбедување.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •