Инфо:

Sport Vision Kids

Најголем малопродажен ланец на спортски обувки, облека и опрема на териториторијата на поранешна Југославија со над 100 продавници сместени во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија.

Својата работа ја заснова врз неколку концепти: Sport Vision мултибренд продавници, Sport Vision Kids, Sport Vision Outlet и Adidas продавници.

Translate in English»