Нови промени во работното време‼️

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

Согласно новите препорачните мерки се менува работното време‼️

* Маркетот 07:00 до 15:00 часот
* Зегин аптека 07:30 до 15:00 часот
* ДМ дрогерија 08:00 до 14:30 часот

До истите може да се пристапи преку влезот од улица Љубљанска покрај банката и влезот од улицата Манапо кај маркетот.

* подземниот паркинг останува во функција

Во меѓувреме, ние продолжуваме да го почитуваме режимот на висока хигиена и засилена дезинфекција на нашите простории
Ве замолуваме да се грижите за вашето здравје како и за здравјето на тие околу вас со препорачните заштитни мерки.

Со почит


  •  
  •  
  •  
  •  
  •