Правилник на натпреварот Egg Hunt

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

Правилник на натпреварот Egg Hunt

1

Регистрирај се на инфопултот за регистрација со пополнување на формулар.

2

Од хостесите ќе добиете листа со задачи, истата треба внимателно да ја прочитате и да ги исполните сите задачи, резултатите од задачите да ги впишете на самиот формулар со задачи.

3

На крај од играта, хостесите ги подредуваат резултатите од учесниците. Најдобар резултат е комплетно точно решени задачи за најкраток временски рок.

4

Учесникот со најдобар резултат добива подарок gift ваучер од 2.000,00 денари, следниот учесник со најдобар резултат добива gift ваучер од 1.000,00 денари и третиот добива Bluetooth звучник.

5

Организаторот може да дисквалификува некој од учесниците доколку се служи со не-етички алатки за да влијае на крајниот резултат.

6

Играта е од отворен карактер, може да учествуваат сите посетители но само со 1  во денот.

* Играта е од забавен карактер, Skopje City Mall во секое време од објективни причини може да ја прекине.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •