Инфо:

Peko

ПЕКО ДД Тржич е една од водечките компании од чевларската индустрија како во Словенија така и во останатите бивши Југословенски простори и Европа. ПЕКО ДД Тржич го има формирано познатиот словенски трговец и производител Петар Козина и тоа на 25-ти март 1903 година. Во знак на благодарност и сеќавање ПЕКО ги користи првите две букви од неговото име и презиме. Оваа компанија е познат производител на квалитетни и елегантни обувки, а денес своите производи ги пласира во Македонија, Хрватска, Србија и пошироко во Европа. Покрај производството, првиот сопственик на ПЕКО ја отвара и првата продавница во Љубљана во 1921 година, во Белград и Загреб во 1925 година, а во Скопје во 1950 год.

Во своите најдобри времиња во ПЕКО бележи околу 5000 вработени, производство на 4.000.000 пара обувки од кои 60% биле наменети за извоз.

По распадот на поранешна Југославија, ПЕКО ДД Тржич во Македонија формира посебно друштво со цел своите производи да ги пласира на македонскиот пазар.

Друштвото ПЕКО ДОО Скопје кое е дел од групацијата ПЕКО, на македонскиот пазар опстојува од 1992 год. и за целиот тој период покажува позитивни финансиски резултати. На основа на официјалните податоци од државните институции, ПЕКО ДОО Скојпе од 1998 па се до 2007 год. се наоѓаше меѓу 200-те најуспешни компании во Македонија, која во вкупниот приход на ниво на гранка учествува со 15%.

Со цел да ги задоволи потребите на своите потрожувачи, ПЕКО ДОО Скопје е застапник на повеќе брендови меѓу кои и познатите: Цицибан, Планика, Ара, Габор, Зен и Имак.

Мотото за успех на оваа компанија е неговата визија за инвестирање во своите вработени и нивната постојана едукација.

Translate in English»