Инфо:

Timberland

Моден бренд кој има за цел да направи разлика во животот на потрошувачите. Timberland произведува обувки и облека за сите категории на потрошувачи.

Timberland работи со висока технологија со цел да обезбеди квалитетни производи, кои се удобни да се носат преку целиот ден и се во добра форма во текот на целата година.

Истовремено, општествената одговорност кон животната средина е главниот принцип според кој фукнционира оваа компанија.

Translate in English»